';
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Bilim ve Eğlence Birarada

“Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” tüm Avrupa’da toplumun bilime olan ilgisini arttırmayı, bilim insanlarını halkla kaynaştırmayı, bilimin ve eğlencenin bir arada olabileceğini göstermeyi, çocukları ve gençleri bilimsel kariyerlere özendirmeyi ve toplumda bir “bilim kültürü” yaratmayı amaçlayan uluslar arası bir etkinliktir.

“Avrupa’da her yıl Eylül ayının son cuma günü 300 e yakın şehirde aynı anda gerçekleştirilen etkinliğe “Researcher Night” adı verilmektedir. Bir bilim festivali şeklinde gerçekleştirilen etkinlik üniversite, sivil toplum kuruluşu, öğrenci, öğretmen, bilim insanı, genç ve yaşlı toplumun her kesiminden katılımcıyı bir araya getirmesi nedeniyle de oldukça önemli bir etkinliktir.

2006 yılından itibaren Avrupa Komisyonu Türkiye gibi aday ülkeleri de kapsayacak şekilde etkinliği tüm Avrupa’da tekrarlama kararı almıştır.

“Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi ” 26 Eylül 2008’de, EBİLTEM-Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde ve İzmir’de İZFAŞ’ın desteğiyle Kültürpark’ta, İstanbulTeknik Üniversitesi Bilim Merkezi ortaklığıyla eşzamanlı olarak İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe yaklaşık 10.500 kişi katılmıştır.

Koç Üniversitesi’nde dört binden fazla öğrenci Avrupa Bilim ve Eğlence Şenliği’nde buluştu.

Avrupa Komisyonu’nun “Yedinci Çerçeve Programı” desteği ile Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yerleşkesi’nde 23 Eylül 2011, Cuma günü 11:00-02:00 saatleri arasında “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, İstanbul 2011 ” etkinliği gerçekleştirdi. Çocukları ve gençleri bilime yönlendirmeyi hedefleyen etkinlik, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine programda bulunan birçok deneye, sergi, konferans, gösteri ve atölye çalışmalarına katılma imkânı sağladı.

2005 yılından bu yana her yıl Eylül ayının son haftası kutlanan “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” bu yıl
Zihni Sinir Robotik Robot Atölyesi’nden Nano Teknoloji Atölyesi’ne; güneş enerjili araba yarışlarından dinozor ve fosil atölyelerine, bilim ve drama atölyesinden lazer gösterisine kadar çok çeşitli atölye, gösteri, seminer ve sergiler “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, İstanbul 2011” etkinliğinde yer aldı. En az 4 bin öğrencinin katıldığı Bilim ve Eğlence Günü’nde çok sayıda bilim insanı da son keşif ve icatlar hakkında bilgi verdi, deneyler ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, bilim tiyatrosu, konserler, dans gösterileri, ödüllü yarışmalar ve oyunlar gerçekleştirildi.

İTÜ Bilim Merkezinin alanında uzman eğitmenleri tarafından bu şenlik kapsamında gelen öğrenci gruplarına “Böceklere Yakından Bakış Atölyesi– El Planetaryumu Atölyesi – Meteorit Avı Atölyesi “ yaptırıldı. Ve İTÜ Bilim Merkezinden getirilen 5 adet gösteri birimi gün boyunca rehberler tarafından gelen ziyaretçilere anlatıldı.

Her sene Eylül ayının her son cuma günü Avrupa’da Avrupa Bilim ve Kültür Günü olarak düzenlenen etkinlik, 26 Eylül Cuma günü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 33 ülke 300 şehir ile birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi’nde kutlanacak olan etkinlik bilim ve eğlenceyi bir arada sundu.

İTÜ Bilim Merkezi exhibit ve çeşitli atölyelerle etkinliğe katılmıştır.

.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI

Bilim ve Eğlence Birarada

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Doğada Bilim Projesinin amacı ise, ilköğretim öğrencilerine ekosistem içinde bulunan biyoçeşitliliğin hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığını aktarmaktır. Projenin bir diğer amacı, ülkemizin flora ve fauna zenginliğinin öğrenciler tarafından eğlenceli bir şekilde keşfedilmesini sağlamaktır.

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar.

Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

İTÜ Bilim Okulları Programı, ilköğretim okulları öğrencileri arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan fırsat eşitsizliğini İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kabiliyet ve topluma hizmet alanına giren bilimsel konular çerçevesinde azaltmak amacını gütmektedir.

Programın dayandığı konular üç başlıkta toplanmaktadır:

• Temel bilimler atölyeleri
• Arkeoloji atölyeleri
• Bilim tiyatrosu

Bu proje 2008 yaz ve 2009 kış ve yaz dönemi olmak üzere; belirlenen her okul için yaz dönemi 3 hafta (15 iş günü) ve kış dönemi haftasonu cumartesi gün (15 gün) ; 12 ay uygulanmıştır.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen “Doğada Bilim” projesi 2 dönem uygulanmıştır.

Proje hedef kitle olarak ilköğretim 5. sınıf ve 6. sınıf öğrenimini tamamlamış öğrencilerin gözlem, deney ve drama yoluyla zooloji ve botanik alanlarında bilgilendirilmesi temeline dayanmaktadır.

Geleceğin büyükleri olacak çocuklarımıza canlıların çeşitliliğinin önemi konusunda farkındalık kazandırılmasıyla bu konudaki düşüncelerinin tutum ve davranışa dönüşmesi aşamasının hızlanacağı düşünülmektedir.

.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nca çağrıya açılan 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destek programı çerçevesinde desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu’nun yaptığı “Laboratuvarımız Mutfak” projesi, İTÜ Bilim Merkezi’nde görevli Uzman Saliha Gündüz ve Emel Yılmaz tarafından Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya ve Bursa yatılı bölge ortaokullarında uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarındaki birçok fiziksel ve kimyasal kavramlara ve prensiplere dayalı etkinlikler yapılarak, öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları olaylara bilimsel bakış açısıyla yaklaşma yeteneği kazandırılması hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu, konuyla ilgili olarak “Mutfak gibi tanıdık ama aynı zamanda laboratuvar benzeri bir evsel mekanda sebep-sonuç ilişkisini kurabilmek öğrenme sürecini kolaylaştırır ve daha zevkli hale getirir. Öğrenciler formüllerle karşı karşıya gelmeden önce, uygulayarak, deneyerek sebep-sonuç ilişkisini kurmayı becerirlerse anlama süreci kısalarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebilir.

Proje ile İlköğretim öğrencilerinin mutfakta karşılaştıkları durumların, olayların ve eylemlerin bilimsel temellerini keşfetmelerini sağlamak, bilimsel bakış açısını kazandırarak bilime olan ilgiyi arttırma amacını güdülüyor.” şeklinde konuştu.

Projenin, İstanbul’da 28-29 Eylül’de Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu’nda ve 5-6 Ekim’de Çanakkale Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ilk etabında 109 öğrenciye eğitim verildi. Bu etapta, 5. Sınıf öğrencilerine “Hızlı dondurma”, “Vejetaryen elektrik” ve “Nasıl tat alıyoruz?” etkinlikleri; 6. sınıf öğrenimine devam eden öğrencilerine ise “Sihirli karışımlar”, “Katı mı sıvı mı?” ve “Bulutlara çıkalım” etkinlikleri uygulandı.

TÜBİTAK’ın desteklediği İTÜ Bilim Merkezinin yürütücülüğünde gerçekleşen eğitimlerden Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk yuvaları ve sevgi evlerine kayıtlı 9-12 yaş gurubundaki 45 öğrenci yararlandı.

Hedef: Fen Bilimlerine Karşı Olumlu Tutum Geliştirebilmek

Projenin öncelikli hedefi Öğrencilere fen bilimlerinin doğasını ve fen – teknoloji – toplum – çevre arasındaki etkileşimi anlatmayı amaçlayan proje kapsamında fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirebilen ve fen okuryazarı öğrenciler yetiştirmektir.. Projede ayrıca öğrencilere İngilizce drama etkinliği ile fen, toplum ve çevre alanlarında İngilizce temel dilbilgisi ve İngilizce kelimeler öğreterek yabancı dil kullanarak kendilerini daha rahat ifade etmeleri hedeflenmiştir.

Eğitimler İTÜ Bilim Merkezi bünyesinde, alanında uzman Fen Bilgisi öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Uzman Biyologlar, Fotoğrafçılar tarafından verilmiştir.. Eğitimler çerçevesinde öğrenciler, Bilim Merkezi içindeki laboratuvarlarda yapacakları deneyler ve gözlemlerin yanı sıra botanik bahçeleri-müzeleri gezileri, doğa gezilerine katılmıştır.

Web sitesi:http://www.dogadabilim.itu.edu.tr

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bilim ve Eğlence Birarada

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi yürütücülüğünde Beyoğlu Belediyesi ortaklığında 15-16-17 Ekim 2015 tarihlerinde 3 gün süren TÜBİTAK 4007 “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği” ile bilime ilgi duyan, amatör ve profesyonel tüm bilim severlerin keşif ve icatlarını sergilemek, bilime ilgi duymayan kişilerin dikkatini çekerek toplumda bilim kültürü oluşturmak adına merak uyandırarak toplumun bilime ve fene olan ilgisini arttırmak amaçlanmaktadır.

Şenlik kapsamında, teatral ve görsel açıdan zengin toplumun her kesimine hitap eden bilim gösterileri, öğrencilerin yaparak yaşayarak bilimi öğrenme şansı yakalayacağı tematik atölye çalışmaları, etkinliğin konsepti dahilinde üretilen projelerin sergileneceği proje standları,zeka oyunları standları, güneş, hidrojen ve elektirik enerjili araçlar, alanında uzman amatör ve profesyonellerin ziyaretçiler ile bilim söyleşileri gerçekleştirilmiştir

3 gün süren “Meraklı Zihinler” Bilim Şenliğine çoğunluğu 7-14 yaş grubu öğrencilerin olduğu yaklaşık 10 000 kişi katılmıştır.

Web sitesi: http://bilimsenligi2015.com

İSTKA PROJESİ

Bilim ve Eğlence Birarada

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu’nun yaptığı “Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yaratıcı Deney ve Gözleme Dayalı Uygulamalı Fen ve Matematik Eğitimi ve AR-GE Çalışmaları” projesiyle; çocuklara ve gençlere yönelik fen ve matematik alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu deneysel ve uygulamalı bilim eğitimleri aracılığıyla çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Ek olarak; 29 yaş altı üniversite öğrencilerine verilen eğitmen eğitimleri ile bilim eğitimi konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkânı sunarak ve deneyim kazandırarak eğitmen ve rehber olarak proje içerisinde ve diğer benzer programlarda istihdam edilme potansiyeli yaratılmıştır.

Bu projenin gerçekleştirilmesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sahip olduğu gelişmiş altyapı imkânları sayesinde ileride ülkemizin tüm bölgelerine ve hatta birçok ülkedeki benzer kurumlara örnek olabilecek bir bilimsel uygulama ve eğitim merkezi oluşturulması hedeflenmiştir. Projede, çocuklara ve gençlere yönelik bir uygulamalı bilim laboratuarı oluşturulmuştur ve AR-GE üretim faaliyetleri geliştirilerek, üniversite ile toplum arasında ülkemizde var olan iletişim kopukluğunun giderilmesi ve bilim okuryazarlığının artırılması konularında örnek bir model oluşturmuştur.

2014-2015 Eğitim öğretim yılı içerisinde  9 ay Beyoğlu ilçesindeki okullardan seçilen 375 öğrenciye uygulamalı bilim eğitimi verilmiştir.

61 üniversite öğrencisine Eğitmen Eğitimi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda kalan 6-12 yaş aralığındaki 34 öğrenciye bilim uygulamaları gerçekleştirilerek bilim atölyesi yapılmıştır. Ayrıca Müfredat dışı özendirici atölye çalışmaları ve araştırma yöntemleri üzerine projeye katılan ortaokul kademesinde 11 başarılı öğrenciye AR-GE eğitimi verilmiştir.

Farklı alanlarda uzman kişilerce gerçekleştirilen halk seminerlerine yaklaşık 600 kişi katılmıştır.

Web Sitesi: http://deneybilim.com

DİĞER ETKİNLİKLER

Bilim ve Eğlence Birarada