';
Etkinlikler

Yılboyunca devam eden birbirinden farklı pek çok etkinlik

  • Okul gezileri ve bireysel geziler
  • Bilim atölyeleri
  • Bilim Kış/Yaz Okulu
Projeler

Avrupa Birliği ve Türkiye çapında çok sayıda proje uygulaması

  • AB Projeleri
  • Tübitak 4004 Programı
  • Tübitak 4007 Programı
  • İSTKA Projesi